Manager Kwaliteitsborging Veehouderij

Short description (alleen voor Ceres Green)

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is een private keurmerkorganisatie die de borging en het beheer van het Beter Leven keurmerk (BLk) ter hand neemt en de contacten met het deelnemende bedrijfsleven en certificatie-instellingen onderhoudt. Het BLk is hét toonaangevende keurmerk voor vlees, eieren, zuivel en samengestelde dierlijk producten, waarmee een bedrijf kan aantonen dat het diervriendelijker produceert.

Candidate profile (alleen voor Ceres Green)

 • Hbo+/ academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met procesverbetering en -borging, kwaliteitsregelingen en certificering.
 • Aantoonbare kennis en ervaring in de veehouderij.
 • Ervaring met voedingsmiddelen of vleesverwerkende industrie een pre.

Bedrijfsprofiel

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is de private keurmerkorganisatie die de borging en het beheer van het Beter Leven keurmerk (BLk) ter hand neemt en de contacten met het deelnemende bedrijfsleven en de certificatie-instellingen onderhoudt. Het BLk is hét toonaangevende keurmerk voor vlees, eieren, zuivel en samengestelde dierlijke producten, waarmee een bedrijf kan aantonen dat het diervriendelijker produceert. De SBLk richt zich enerzijds op dierhouderijbedrijven zoals varkens-, pluimvee- en rundveehouderijen en anderzijds op bedrijven gericht op dierlijke producten zoals slachterijen, eierpakstations, verwerkers, vleeswarenproducenten, logistieke dienstverleners, retailers en foodservicebedrijven. De SBLk houdt toezicht op deelnemers en certificatie-instellingen, behandelt en beoordeelt de aanvragen van het bedrijfsleven en verleent de goedkeuring voor het gebruik van het keurmerk. Deze functie richt zich voornamelijk op de borging van dierenwelzijn bij veehouderijbedrijven. Regelmatig is er afstemming met de Dierenbescherming die het dierinhoudelijke beleid vaststelt. De SBLk is in korte tijd sterk gegroeid en het BLk heeft een naamsbekendheid van 94% volgens onderzoeksbureau GFK.

Job Description

Verbeteren en bewaken van kwaliteitsborging voor de diverse diergroepen

 • Toezicht houden op veehouderijen, de bijbehorende keten en certificatie-instellingen.
 • Vraagbaak voor veehouders, ketenregisseurs en sparringpartner van de Dierenbescherming over de inhoud, impact en borgbaarheid van de schema’s.
 • Uiteenlopende belangen verbinden en weerstanden ombuigen. Hierbij heb je oog voor risico’s, imago- en materiële schade.
 • Bewaken van het vereiste kwaliteitsniveau zowel intern als bij deelnemers en certificatie-instellingen. Bijvoorbeeld door terugtraceringsaudits, onaangekondigde audits en harmonisatie overleggen.
 • Werken aan verbetering van de kwaliteit en het doorontwikkelen van de borgingsystematiek.
 • Je rapporteert aan de Manager van de SBLk.

Job Requirements

Kwaliteitsgedreven manager met communicatieve skills en kennis van veehouderijsystemen

Functie-eisen

 • Hbo+/ academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met procesverbetering en -borging, kwaliteitsregelingen en certificering.
 • Aantoonbare kennis en ervaring in de veehouderij. Daarnaast is ervaring met voedingsmiddelen of vleesverwerkende industrie een pre.
 • Taalvaardig in het Nederlands en Engels.

Competenties

 • Stevig, vasthoudend en resultaatgerichte persoonlijkheid.
 • Communicatief en sociaal vaardig.
 • Kwaliteitsgericht.
 • Klantgericht.
 • Betrokken.
 • Hands-on mentaliteit.
 • Integer en betrouwbaar.

Aanbod

De SBLk biedt een uitdagende baan met een missie. Het is een compacte organisatie zonder winstoogmerk die haar kosten doorberekent aan het deelnemende bedrijfsleven. Het bedrijf biedt een stimulerende omgeving met veel eigen verantwoordelijkheid. Door de informele bedrijfscultuur en korte communicatielijnen kan jij het verschil maken. Uiteraard gaat dit gepaard met een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.


Reageren


De SBLk heeft de Werving en Selectie voor de vacature van een Manager Kwaliteitsborging Veehouderij exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment.


Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

Location

Den Haag

Publication date

19.02.2020

Contact person

Bom

Ceres Recruitment uses cookies to make your visit easier and more personal.
Close